Search for riolering

riolering
Keuring en aansluiting van een privé-riolering Gemeente Zwijndrecht.
Alvorens je de riolering aanlegt, contacteer je onze dienst Uitvoering 03 250 48 94 of uitvoering@zwijndrecht.be, om te weten waar de aansluitingspunten moeten komen voor de regenwaterafvoer RWA en rioleringsafvoer DWA. Het bedrag van de waarborg is afhankelijk van het aantal wooneenheden en van het bruto vloeroppervlak.
Huisaansluitingen op de riolering Gemeente Merelbeke.
Septische putten, individuele behandelingsinstallaties IBA's, hemelwaterputten, infiltratieputten en bovengrondse dakafvoeren. Een septische put is verplicht wanneer er in de straat riolering aanwezig is of wanneer er in de toekomst riolering wordt aangelegd. Een IBA individuele behandelingsinstallatie of een vloeistofdichte opvangput is verplicht voor de woningen waar er in de toekomst geen riolering wordt aangelegd.
Riolering Stad Roeselare.
Keuring van de private riolering. Afkoppelen van afval en regenwater of aanleg gescheiden stelsel. Plannen van ondergrondse kabels en leidingen KLIP. Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval of regenwater. Vrijstelling van de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het afvalwater.
Zoneringsplan riolering Gemeente Lochristi.
In de toekomst zal je immers moeten aansluiten op de gescheiden riolering die hier zal worden heraangelegd. Wil je hier een nieuwe woning bouwen of een bestaande woning verbouwen, dan moet je jouw hemelwater ook opvangen in een hemelwatertank en het hergebruiken.
Riolering, aansluiting en onderhoud Gemeente Balen.
Openbare werken en wegenwerken. Riolering, aansluiting en onderhoud. Riolering, aansluiting en onderhoud. Het volledige rioleringsstelsel van onze gemeente wordt beheerd door Pidpa HidroRio. Zij staan in voor het onderhoud, de vernieuwing en de uitbreiding van het rioleringsstelsel en voor het reinigen van straatkolken.
Aansluiting op riolering Zulte.
De praktijk leert ons dat enerzijds een aantal private aansluitingen op de openbare riolering zonder aanvraag bij de rioolbeheerder worden uitgevoerd en anderzijds dat maar een beperkt aantal nieuwbouwwoningen voldoen aan de reglementering betreffende keuring van de binneninstallatie en privéwaterafvoer.
Huisaansluiting op riolering Gemeente Alken.
Huisaansluiting op riolering. Huisaansluiting op riolering. Een huisaansluiting wordt enkel uitgevoerd door het personeel van de gemeentelijke technische dienst. Sinds de gemeente Alken haar rioleringsnet heeft ingebracht bij Fluvius dienen de aanvragen te gebeuren bij de bevoegde diensten van Fluvius.
Riool Wikipedia.
De Romeinen hadden vanaf het Forum Romanum een riool lopen naar de Tiber, die de Cloaca Maxima genoemd werd. De woorden riool en riolering stammen ook uit die tijd: rivulus, in het Latijn het verkleinwoord van rivus, betekent beek, kanaal voor irrigatie of afvoer.
Aansluiten op de riolering Aquafin.
Lees hier alles over onze rioleringswerken in jouw buurt, afvalwaterzuivering en afkoppelen van regenwater van de riolering. Partners en bedrijven. Welke opdrachten brengen we op de markt voor technische partners en leveranciers? Als professional lees je hier ook alles over veilig werken, hergebruik van gezuiverd afvalwater en het lozen van water op de riolering.
Riolering aansluiten rio-link.
Leg jouw riolering dus enkel tot aan de rooilijn, in gescheiden buizen voor afval en regenwater. Je bent sowieso verplicht om aan te sluiten op de openbare riolering als die aanwezig is. Soms gelden er daarbij bijkomende bepalingen zoals de plaatsing van een septische put.
Aanvraag tot aansluiting op de riolering Destelbergen.
Bouwen en wonen. Water en riolering. Aanvraag tot aansluiting op de riolering. Aanvraag tot aansluiting op de riolering. De rioolaansluiting of huisaansluiting omvat zowel de afvoerbuizen op openbaar domein als de eventueel aanwezige toezichtputjes die zich op openbaar of privédomein bevinden.

Contact Us